Vad är akut diarré?

Plötsligt uppträdande diarré med tre eller fler lös eller vattnig avföring per dag. dag och som varar i mindre än två veckor. Ungefär hälften av alla diarréfall orsakas av virus.
De återstående fallen beror vanligtvis på droger eller bakterieinfektioner, till exempel orsakade av bortskämd mat.
Orsaken till diarré kan vara att virus, bakterier eller parasiter tränger in i tarmslemhinnan och tar sig in i tarmepitelbarriären. Detta aktiverar immunförsvaret och leder till buksmärtor och diarré.

Vad är Tasectan® AF?

Tasectan® AF består av två huvudingredienser av vegetabiliskt ursprung, Xyloglucan och Gelos.
Xyloglukan verkar genom att bilda en hinna över tarmslemhinnan och skyddar därmed de snäva korsningar
(tight junctions) mot inträngning av partiklar och mikroorganismer, vilket snabbt minskar frekvensen och varaktigheten av diarré.

Gelos, är ett extrakt från tång (agar agar) som främjar de slemhinneskyddande egenskaperna hos xyloglukan.
Tasectan® AF med 8 tabletter eller dospåsar finns att köpa på www.apotea.se.

Art.nr. 224358 och 224359

Tasectan® AF förhindrar att skadliga mikroorganismer fastnar på tarmslemhinnan

Detta innebär att t.ex. bakterier stannar inte i tarmen utan utsöndras istället med avföringen. Ju längre tid de skadliga bakterierna finns i tarmen, desto längre tid tar det för tarmen att fungera normalt igen. Därför resulterar Tasectan® AF i en snabbare normalisering av tarmfunktionen.

Användning:

Tasectan® AF är avsedd att kontrollera och minska symtom relaterade till diarré av olika anledningar, såsom bukspänningar och frekventa tarmrörelser.

Tasectan® AF, godkänd för både vuxna och barn, finns som tabletter och dospåsar med pulver till lösning i vätska.

Dosering:

Barn under 3 år: 1 dospåse var 8:e timme.
Barn över 3 år: 1–2 dospåsar var 6–8 timme.
Vuxna (från 14 år): 1–2 tabletter var 6–8 timme.
Fortsätt så länge det anses nödvändigt.

Läs bipacksedeln noggrant före användning.