REMIFEMIN® – mod hede-
og svedeture

Kom naturligt igennem overgangsalderen

Undgå hedestigninger og svedeture i overgangsalderen!
Remifemin® (sølvlys jordstængel) er et naturlægemiddel, som lindrer hedestigninger og svedeture i forbindelse med overgangsalderen. 

Remifemin® indeholder ikke hormoner eller planteøstrogener. 

Remifemin® er velegnet til dig som ønsker: 

  • Behandling uden brug af hormoner eller planteøstrogen.
  • Selvbehandling mod klimakterie symptomer som hedestigninger og svedeture.
  • Et naturligt alternativ til syntetiske stoffer og planteøstrogen.
  • Et alternativ når man af forskellige årsager, ikke kan eller vil vælge konventionel hormonbehandling.

Hjælp fra naturen
- Remifemin® indeholder sølvlys jordstængel.  

Mennesket har gennem tiden altid kunnet finde hjælp i naturen. Sølvlys er en flerårig plante, der vokser vildt i det østlige Nordamerika. Den er 2 meter høj og har små hvide blomster i et langt, smalt aks. Urten har traditionelt været anvendt af nordamerikanske indianere mod symptomer i overgangsalder og har været på markedet i Europa i mere end 50 år til behandling af hedestigninger og svedeture. I dag dyrkes planten i store dele af Europa som lægeurt.

Remifemin er det eneste Sølvlys produkt, der indeholder det patenterede iCR-ekstrakt (isopropanol cimicifuga-racemosa ekstrakt) og hovedparten af alle kliniske undersøgelser på effekt og sikkerhed 
er lavet med dette ekstrakt. 

Forkortet produktinformation for Remifemin 20 mg, tabletter
Virkning og anvendelse: Naturlægemiddel til lindring af hedestigninger og svedeture i forbindelse med overgangsalderen hos kvinder. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for jordstængel af sølvlys eller over for et eller flere af hjælpestofferne.Bivirkninger: Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Vægtstigning. Gener fra mave-tarm-kanalen, f.eks. kvalme og diarré. Hudreaktioner som hududslæt, nældefeber, kløe eller eksem. Hævelser i ansigtet eller væskeophobninger i arme eller ben. Uregelmæssige menstruationsblødninger. Brystspænding. Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Lidelser på grund af påvirkning af leveren (herunder hepatitis, gulsot og ændringer af leverfunktionstest). Symptomer på leverskade kan være: Træthed, appetitløshed, gulfarvning af huden og øjet eller kraftige smerter i den øvre del af maven med kvalme og opkastninger eller mørkfarvet urin.
Særlige advarsler: Anvendes med forsigtighed til kvinder med leversygdom i sygehistorien. Der skal holdes øje med symptomer på en leverpåvirkning (se afsnittet ”Bivirkninger”). Ved symptomer på en leverpåvirkning skal behandlingen afbrydes og lægen kontaktes. Hvis der opstår blødninger fra skeden eller andre nye symptomer, bør lægen kontaktes. Remifemin bør ikke anvendes under en hormonbehandling (f.eks. østrogener). Under en behandling for brystkræft eller andre hormon-afhængige tumorer afgør lægen om en behandling med Remifemin må påbegyndes. Hvis symptomerne forværres efter uafbrudt brug, kontaktes lægen eller apotekspersonalet. Ekstraktionsmiddel: Isopropanol 40 % V/V. Dette lægemiddel indeholder lactose.
Brug af anden medicin: Virkningen af samtidig indtagelse af andre lægemidler, inklusive medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler eller føde, kendes ikke.

 

Remifemin® er et naturlægemiddel i håndkøb. Hvis du har behov for at tage Remifemin® i mere end 6 måneder i træk, skal du konsultere din læge, for at sikre at du er sund og rask. Remifemin® har i mange undersøgelser vist rigtig gode resultater på klimakterie symptomer. Der er udført kliniske undersøgelser med Remifemin® med mere end 12.000 kvinder. Remifemin® er dermed et af ​​de bedst dokumenterede naturlægemidler i Europa.

V.nr. 217773

Anvendelse
Du skal tage en tablet to gange dagligt (morgen og aften), som synkes hele med masser af væske. Effekten af Remifemin® kan være gradvis og opleves individuelt, effekten indtræder oftest først efter 2 til 4 uger. Husk at læse indlægssedlen omhyggeligt.

Opbevaring
Remifemin® skal opbevares tørt og ved stuetemperatur. Remifemin® skal opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Remifemin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


Remifemin har en pakningsstørrelse på 200 tabletter, der kan købes på apoteket, hos Helsam og hos Matas. Vejl. udsalgspris for 200 tabletter kr. 299,00.

Dosering og indgivelsesmåde: Voksne: 1 tablet 2 gange dagligt, fortrinsvis morgen og aften. Behandlingsvarighed: Bør ikke anvendes uafbrudt i mere end 6 måneder uden at kontakte lægen. Indgivelsesmåde: Tabletterne bør synkes hele med tilstrækkelig væske. Indtagelsen er uafhængig af måltider. Overdosering: Hovedpine er set ved høj dosering. Fertilitet, graviditet og amning: Behandling frarådes. Fertile kvinder bør overveje at anvende sikker prævention under behandlingen. Det er uvist, om Remifemin udskilles i modermælken. Anvendelse under amning frarådes. Trafik og arbejdssikkerhed: Remifemin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Pakninger: 50, 60, 100 og 200 tabletter i blister. LÆS INDLÆGSSEDLEN I PAKNINGEN INDEN BRUG.
Indehaver af markedsføringstilladelse: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 35, D-38259 Salzgitter, Tyskland. Yderligere oplysninger kan rekvireres hos indehaveren af markedsføringstilladelsen eller hos den danske repræsentant: Pharmaforce ApS, Frederiksborggade 15, 2.sal., 1360 København K. 14.04.2016